Identyfikator odpowiedzi  
236
  Produkty  
  Inne
    Obsługa
  Data utworzenia  
19/06/2002 15:12
  Ostatnia aktualizacja  
13/11/2017 08:49

 Wersja tej odpowiedzi do druku  Wydrukuj odpowiedź

 Wyślij tę odpowiedź pocztą email  Wyślij odpowiedź pocztą email
  
  Co to jest Plus Kod?
  Pytanie
  Co to jest Plus Kod?
  Odpowiedź
 

Plus Kod to hasło cyfrowe, dzięki któremu:

- Możesz korzystać z aplikacji Plus online, która umożliwi Ci dokonywanie zmian na koncie Twojego numeru telefonu. Zobacz jak się zalogować?
- W łatwy sposób możesz się zidentyfikować dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta
- Upoważnisz inne osoby do zarządzania Twoim kontem.

Usługa ta jest dostępna, jeśli masz telefon na abonament (tj. nie dotyczy Plus na Kartę i Plus/Plush Mix).

WAŻNE:
 Plus Kod jest to Twoje osobiste hasło dostępu i nie przekazuj go osobom nieupoważnionym.

Jakie są rodzaje haseł Plus Kod
?

Plus Kod 5
Składa się z pięciu cyfr. To hasło dla całego konta, na którym może być zarejestrowany więcej niż jeden numer telefonu. Umożliwia uzyskanie wszelkich informacji i dokonywanie zmian dla wszystkich numerów telefonów zarejestrowanych na danym koncie.

Plus Kod 4
Składa się z czterech cyfr. To hasło do jednego konkretnego numeru znajdującego się na koncie. Uprawnia do uzyskiwania informacji dotyczących tylko tego numeru. Jeśli na koncie jest zarejestrowanych więcej niż jeden numer telefonu, do każdego z nich zostanie przydzielone inne hasło Plus Kod 4. UWAGA! To hasło nie daje możliwości wprowadzania zmian na koncie .

Jak uzyskać Plus Kod?

  • Twój Plus Kod 5 znajduje się na pierwszej fakturze po podpisaniu umowy w Plusie. Jest to tymczasowe hasło do konta, aby było aktywne, musi je zmienić.
  • Plus Kod możesz także otrzymać od konsultanta Działu Obsługi Klienta. Wdzwaniając się do systemu automatycznej obsługi Klienta będziesz poproszony o wpisanie kodu,  nie wprowadzaj żadnej kombinacji cyfr > po chwili zostaniesz przekierowany do menu ogólnego > wybierz 2 "zarządzanie kontem".

Jak aktywować Plus Kod?

Ile kosztuje?

 
 
 
100% 75% 50% 25% 0%   
 
  Pokrewne odpowiedzi